Curriculum
Curs: Probabilitate și Statistică Aplicate
Autentificare

Curriculum

Probabilitate și Statistică Aplicate

PRELEGERI

0/15
Video lesson

T15. Criterii (teste) de verificare a ipotezelor bazate pe distribuția Hi -pătrat. Detectarea caracterului nealeator/aleator al datelor