PRELEGERI, Lecture 5

T3. Definirea claselor. Funcții speciale