PRELEGERI, Lecture 6

T4. Unele particularități în utilizarea claselor și obiectelor. Funcții și clase friend