PRELEGERI, Lecture 7

T5. Supraîncărcarea operatorilor binari