PRELEGERI, Lecture 9

T7. Moștenire. Derivarea simplă a claselor