PRELEGERI, Lecture 10

T8. Funcții virtuale și polimorfism