PRELEGERI, Lecture 14

T12. Programarea generică: containere și iteratori