PRELEGERI, Lecture 17

T15. Exemple de implementare a conceptelor programării orientate pe obiecte.