Prelegeri, Lecture 1

Lecție introductivă. Noțiuni generale