Prelegeri, Lecture 5

Lucrarea Nr 2. Natură statică din 5-6 corpuri geometrice. Construscția sferei, cilindrului etc