Profesori

Dohotaru Leonid

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica Teoretică și Matematică: Sisteme electronice puternic corelate, Teoria supraconductibilității; Didactica Matematicii

Disciplina predată
Analiza Matematică, Matematici speciale

Leah Ion

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul ştiinţific / Gradul didactico- ştiinţific
Doctor, conferenţiar universitar

Domeniile de interes ştiinţific
Algebră: teoria cuazigrupurilor şi a reţelelor algebrice. Matematică competitivă.

Disciplina predată
Algebră liniară şi Geometrie analitică

Costaș Ana

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Algebră: Inele topologice, Grupurile de unități în inele local compacte; Matematică competitivă; Didactica Matematicii

Disciplina predată
Analiza Matematică; Matematici speciale

Orlov Victor

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Ecuații diferențiale; Matematica Competitivă

Disciplina predată
Analiza Matematică

Corlat Sergiu

Departamentul din cadrul UTM
Informatica Software și Automatica

Gradul științific /  Gradul didactico-științific
Magistru în științe exacte, lector universitar

Domeniile de interes științific
Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Modelare, metode matematice, produse program, Mecanica fină, Sisteme informatice

Disciplina predată
Structuri de date și algoritmi

Kulev Mihail

Departamentul din cadrul UTM
Informatică şi Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Modelare, metode matematice, produse program, Mecanica fină, Sisteme informatice

Disciplina predată
Programarea calculatoarelor

Burlacu Natalia

Departamentul din cadrul UTM
Informatică şi Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica Științei Calculatoarelor; TIC în educație, Informatică Aplicată

Disciplina predată
Programarea calculatoarelor

Pîrțac Constantin

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Pîntea Valentina

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Chistol Vitalie

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid, astronomia

Disciplina predată
Fizica generală

Ciobanu Marina

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizice, lector universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Mocreac Olga

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Lector universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Şuletea Angela

Departamentul din cadrul UTM
Inginerie Mecanică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Lector universitar (angajat pe anul de studii 2019-2020)

Domeniile de interes științific
60 publicaţii (Metode de predare a disciplinelor grafice)

Disciplina predată
Grafica Inginerească, Desen Tehnic, Infografică

Subotin Iurie

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie şi Chimie

Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica Chimiei; Securitatea Alimentelor

Disciplina predată
Chimia Anorganică şi Analitică

Haritonov Svetlana

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie şi Chimie, Inginerie Civilă și Geodezie

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica; Securitatea și fortificarea alimentelor; Psihologia

Disciplina predată
Chimia generală

Andronic Silvia

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica teoretică. Fizica statistică și cinetică. Tranziții de fază metal-dielectric în structuri organice quasi-uni dimensionale.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Rusu Vasile

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica generală. Teoria oscilațiilor mecanice.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Sanduleac Ionel

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica teoretică. Fizica statistică și cinetică. Efecte termoelectrice în compuși organici quasi-uni dimensionali.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Ciuru Tudor

Departamentul din cadrul UTM
Inginerie Electrică, Ingineria Software și Automatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Mașini și Acționări Electrice, Acționări Pneumatice și Hidraulice, Tracțiune Electrică și Echipamente Automotive, Automatizări Industriale

Disciplina predată
Mașini electrice, acționări și automatizări