Profesori

Dohotaru Leonid

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica Teoretică și Matematică: Sisteme electronice puternic corelate, Teoria supraconductibilității; Didactica Matematicii

Disciplina predată
Analiza Matematică, Matematici speciale

Leah Ion

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul ştiinţific / Gradul didactico- ştiinţific
Doctor, conferenţiar universitar

Domeniile de interes ştiinţific
Algebră: teoria cuazigrupurilor şi a reţelelor algebrice. Matematică competitivă.

Disciplina predată
Algebră liniară şi Geometrie analitică

Costaș Ana

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Algebră: Inele topologice, Grupurile de unități în inele local compacte; Matematică competitivă; Didactica Matematicii

Disciplina predată
Analiza Matematică; Matematici speciale

Orlov Victor

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Ecuații diferențiale; Matematica Competitivă

Disciplina predată
Analiza Matematică

Corlat Sergiu

Departamentul din cadrul UTM
Informatica Software și Automatica

Gradul științific /  Gradul didactico-științific
Magistru în științe exacte, lector universitar

Domeniile de interes științific
Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Modelare, metode matematice, produse program, Mecanica fină, Sisteme informatice

Disciplina predată
Structuri de date și algoritmi

Kulev Mihail

Departamentul din cadrul UTM
Informatică şi Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Modelare, metode matematice, produse program, Mecanica fină, Sisteme informatice

Disciplina predată
Programarea calculatoarelor

Burlacu Natalia

Departamentul din cadrul UTM
Informatică şi Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica Științei Calculatoarelor; TIC în educație, Informatică Aplicată

Disciplina predată
Programarea calculatoarelor

Pîrțac Constantin

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Pîntea Valentina

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Chistol Vitalie

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizico-matematice, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid, astronomia

Disciplina predată
Fizica generală

Ciobanu Marina

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor in științe fizice, lector universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Mocreac Olga

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Lector universitar

Domeniile de interes științific
Fizica corpului solid

Disciplina predată
Fizica generală

Şuletea Angela

Departamentul din cadrul UTM
Inginerie Mecanică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Lector universitar (angajat pe anul de studii 2019-2020)

Domeniile de interes științific
60 publicaţii (Metode de predare a disciplinelor grafice)

Disciplina predată
Grafica Inginerească, Desen Tehnic, Infografică

Subotin Iurie

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie şi Chimie

Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica Chimiei; Securitatea Alimentelor

Disciplina predată
Chimia Anorganică şi Analitică

Haritonov Svetlana

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie şi Chimie, Inginerie Civilă și Geodezie

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica; Securitatea și fortificarea alimentelor; Psihologia

Disciplina predată
Chimia generală

Andronic Silvia

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica teoretică. Fizica statistică și cinetică. Tranziții de fază metal-dielectric în structuri organice quasi-uni dimensionale.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Rusu Vasile

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica generală. Teoria oscilațiilor mecanice.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Sanduleac Ionel

Departamentul din cadrul UTM
Fizică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Fizica teoretică. Fizica statistică și cinetică. Efecte termoelectrice în compuși organici quasi-uni dimensionali.

Disciplina predată
Mecanica/ Mecanica teoretică

Ciuru Tudor

Departamentul din cadrul UTM
Inginerie Electrică, Ingineria Software și Automatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Mașini și Acționări Electrice, Acționări Pneumatice și Hidraulice, Tracțiune Electrică și Echipamente Automotive, Automatizări Industriale

Disciplina predată
Mașini electrice, acționări și automatizări

dragancea

Dragancea Veronica

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie şi Chimie

Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactica Chimiei; Alimente funcționale. Reziduuri de antibiotic in alimente.

Disciplina predată
Chimie organique. Chimia Anorganică.

silviu-gancu (1)

Silviu GÎNCU

Departamentul din cadrul UTM
Ingineria Software şi Automatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor

Domeniile de interes științific
Programarea orientată pe obiecte

Disciplina predată
Programarea orientată pe obiecte

oberst

Oberșt Ala

Departamentul din cadrul UTM
Economie și Management

Gradul științific / Gradul științific-didactic
Doctor în științe economice/ conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Disciplina predată
Managementul Resurselor Umane

alexei v

Alexei Victoria

Departamentul din cadrul UTM
Informatică și Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctorand, Lector universitar

Domeniile de interes științific
Procesarea limbajului natural, Sumarizarea textuală, Inteligența Artificială, Limbaje de programare

Disciplina predată
Programarea Interactivă

borozan

Borozan Olesea

Departamentul din cadrul UTM
Informatică și Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctorand, Lector universitar

Domeniile de interes științific
Inteligența Artificială

Disciplina predată
Tehnologii Informaționale și Bazele programării

munteanu

Munteanu Viorel

Departamentul din cadrul UTM
Laborator Bioinformatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctorand, lector

Domeniile de interes științific
Bioinformatica, Biologia Computațională, Algoritmi ML/AI

Disciplina predată
Bazele Proiectării Calculatoarelor

peca

PECA Ludmila

Departamentul din cadrul UTM
Departamentul Ingineria Software și Automatică

Gradul științific / Gradul științifico-didactic
Magistru în Științe ale Educației, lector universitar

Domeniile de interes științific
Securitatea sistemelor Informatice; Strategii eLearning de proiectare a cursurilor;TIC în educație

Disciplina predată
Rețele de Calculatoare

ababii

Ababii Victor

Departamentul din cadrul UTM
Informatica și Ingineria Sistemelor

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Dr. Conf. univ.

Domeniile de interes științific
Calcul paralel și distribuit, Sisteme multi-agent, Inteligența Artificială

Disciplina predată
Arhitectura Calculatoarelor, Bazele Transmiterii de Date, Sisteme Dedicate de Control

colesnic

Colesnic Victor

Departamentul din cadrul UTM
Ingineria Software și Automatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
lector univer.

Domeniile de interes științific
Criptografia, Sisteme criptografice

Disciplina predată
Arhitectura Calculatoarelor, Sisteme de operare, Metode și mijloace tehnice de protecție a informației

Leahu Alexei

Leahu Alexei

Departamentul din cadrul UTM
Ingineria Softului și Automatică

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, profesor universitar

Domeniile de interes științific
Teoria Probabilităților, Statistica Matematică: Procese Aleatoare și Aplicații, Teoria Așteptării, Fiabilitatea Rețelelor, Tehnici de simulare
statistică

Disciplina predată
Probabilități și Statistică Aplicate, Tehnici de Simulare Statistica a Sistemelor, Analiza Exploratorie a Datelor, Analiza Statistica Inferentială în Economie și Afaceri

popescu

Popescu Liliana

Departamentul din cadrul UTM
Tehnologia produselor alimentare

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Microbiologia produselor alimentare, Tehnologia produselor alimentare, Calitatea și siguranța produselor alimentare.

Disciplina predată
Microbiologia generală, Tehnologia produselor lactate, Influența procesării asupra calității produselor alimentare.

gurev

Gurev Angela

Departamentul din cadrul UTM
Oenologie și Chimie

Gradul științific / Gradul didactico-științific
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Didactică, Chimia bioorganică, Chimia compușilor naturali, Securitatea alimentelor

Disciplina predată
Chimie organică

corlat

Корлат Андрей

Departamentul din cadrul UTM
ISA

Gradul științific / Gradul științifico-didactic
Доктор физико-математических наук, доцeнт

Domeniile de interes științific
Теория вероятностей, Высшая математика, Теория надежности, Математический анализ, Элементарная математика.

Disciplina predată
Теория вероятностей и прикладная статистика

thumbnail_Capture

Cernii Victor

Departamentul din cadrul UTM
Matematică

Gradul științific / Gradul științifico-didactic
Doctor, conferențiar universitar

Domeniile de interes științific
Ecuații diferențiale și integrale.
Teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale

Disciplina predată
Analiză matematică. Matematici speciale