Mecanica

Mecanica
34 ore video
Gratuit
Mecanica (Mecanica Teoretică) este o disciplină cu caracter fundamental, general inginerească, care aduce o contribuţie importantă la pregătirea fu...
33 prelegeri
34 ore video