Programarea calculatoarelor este o disciplină cu caracter fundamental, dar și de specializare pentru toate programele de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Automatică şi informatică
 • Calculatoare
 • Informatică aplicată
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Management informațional
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • Securitatea informațională
 • Tehnologii informaționale

Disciplina dată vine cu o contribuție importantă în pregătirea viitorilor specialiști în domeniile stipulate mai sus şi are ca scop formarea și dezvoltarea unor competențe profesionale, servind şi ca element de legătură cu alte obiecte de specializare.

Disciplina Programarea calculatoarelor familiarizează studenții cu:

 • elementele limbajelor de programare a calculatoarelor C / C++;
 • metode, algoritmii şi tehnicile de programare aplicabile în soluționarea unor probleme din mai multe domenii științifice și / sau social economice;
 • principiile moderne de elaborare a produselor software.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile listate mai sus, dar și pentru alte persoane interesate de domeniile de informatică și / sau programare și / sau tehnologii informaționale și de comunicație.

Contactați profesorul

(Visitat 5.029 ori, 2 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor
36 min
2
Test1
4 întrebări
3
T2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
52 min
4
Test2
4 întrebări
5
T3. Tipuri de date, variabile și constante. Tipologia operatorilor în C.
1 oră 8 min
6
T4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
1 oră și 4 min
7
T5. Definiția generală a ciclurilor. Ciclu cu un număr dat de repetări. Ciclu precondiționat și ciclu post condiționat.
1 oră 23 min
8
T6. Tablouri unidimensionale: noțiune, tipologie, aplicabilitate.
1 oră
9
T7. Tablouri 2D, 3D, ND: delimitări noționale, sintaxa & inițializarea tablourilor.
1 oră 14 min
10
T8. Tipuri de date pointeri. Pointeri și tablouri.
1 oră 4 min
11
T9. Funcții în limbajul C.
52 min
12
T10. Alocarea memoriei în limbajul C.
59 min
13
T11. Tipul de date caracter și șiruri de caractere în limbajul C.
1 oră 2 min
14
T12. Tipuri de date definite de utilizator
1 oră 15 min
15
T13. Fișiere și operații cu fișiere în limbajul C
54 min
16
T14. Operații cu tabloul de structuri folosind funcții și pointeri
47 min
17
T15. Variabile. Clase de memorare. Compilare condiționată. Argumente în linia de comandă.
43 min

SEMINARE

1
S1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor.
30 min
2
S2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
1 oră 9 min
3
S3. Declararea datelor. Tipuri de date. Constante și variabile. Tipologia operatorilor în C.
46 min
4
S4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile de atribuire; instrucțiuni condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
49 min
5
S5. Aplicarea ciclurilor în C: ciclu cu un număr dat de repetări; ciclu precondiționat și ciclu post condiționat.
52 min
6
S6. Lucrul cu tablourile unidimensionale: tipologie și aplicabilitate.
36 min
7
S7. Lucrul cu tablourile 2-D și tablouri patratice: tipologie și aplicabilitate
51 min
8
S8. Pointeri și tablouri în limbajul C.
37 min
9
S9. Elaborarea programelor în limbajul C folosind funcțiile utilizatorului.
48 min
10
S10. Alocarea dinamică a memoriei pentru tablouri
42 min
11
S11. Prelucrarea caracterelor și șirurilor de caractere.
41 min
12
S12. Funcții pentru prelucrarea șirurilor de caractere
51 min
13
S13. Tipuri de date definite de utilizator
35 min
14
S14. Fișiere și operații cu fișiere
1 oră 12 min
15
S15. Operații cu tabloul de structuri folosind funcții și pointeri
1 oră 3 min