Programarea calculatoarelor este o disciplină cu caracter fundamental, dar și de specializare pentru toate programele de studii de la anul I din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Automatică şi informatică
 • Calculatoare
 • Informatică aplicată
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Management informațional
 • Microelectronică și nanotehnologii
 • Securitatea informațională
 • Tehnologii informaționale

Disciplina dată vine cu o contribuție importantă în pregătirea viitorilor specialiști în domeniile stipulate mai sus şi are ca scop formarea și dezvoltarea unor competențe profesionale, servind şi ca element de legătură cu alte obiecte de specializare.

Disciplina Programarea calculatoarelor familiarizează studenții cu:

 • elementele limbajelor de programare a calculatoarelor C / C++;
 • metode, algoritmii şi tehnicile de programare aplicabile în soluționarea unor probleme din mai multe domenii științifice și / sau social economice;
 • principiile moderne de elaborare a produselor software.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile listate mai sus, dar și pentru alte persoane interesate de domeniile de informatică și / sau programare și / sau tehnologii informaționale și de comunicație.

Contactați profesorul

(Visitat 5.670 ori, 3 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor
36 min
2
T1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor
36 min
3
Test1
4
Test1
5
T2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
52 min
6
T2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
52 min
7
Test2
8
Test2
9
T3. Tipuri de date, variabile și constante. Tipologia operatorilor în C.
1 oră 8 min
10
T3. Tipuri de date, variabile și constante. Tipologia operatorilor în C.
1 oră 8 min
11
T4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
1 oră și 4 min
12
T4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
1 oră și 4 min
13
T5. Definiția generală a ciclurilor. Ciclu cu un număr dat de repetări. Ciclu precondiționat și ciclu post condiționat.
1 oră 23 min
14
T5. Definiția generală a ciclurilor. Ciclu cu un număr dat de repetări. Ciclu precondiționat și ciclu post condiționat.
1 oră 23 min
15
T6. Tablouri unidimensionale: noțiune, tipologie, aplicabilitate.
1 oră
16
T6. Tablouri unidimensionale: noțiune, tipologie, aplicabilitate.
1 oră
17
T7. Tablouri 2D, 3D, ND: delimitări noționale, sintaxa & inițializarea tablourilor.
1 oră 14 min
18
T8. Tipuri de date pointeri. Pointeri și tablouri.
1 oră 4 min
19
T8. Tipuri de date pointeri. Pointeri și tablouri.
1 oră 4 min
20
T9. Funcții în limbajul C.
52 min
21
T9. Funcții în limbajul C.
52 min
22
T10. Alocarea memoriei în limbajul C.
59 min
23
T10. Alocarea memoriei în limbajul C.
59 min
24
T12. Tipuri de date definite de utilizator
1 oră 15 min
25
T11. Tipul de date caracter și șiruri de caractere în limbajul C.
1 oră 2 min
26
T13. Fișiere și operații cu fișiere în limbajul C
54 min
27
T12. Tipuri de date definite de utilizator
1 oră 15 min
28
T15. Variabile. Clase de memorare. Compilare condiționată. Argumente în linia de comandă.
43 min
29
T13. Fișiere și operații cu fișiere în limbajul C
54 min
30
T14. Operații cu tabloul de structuri folosind funcții și pointeri
47 min
31
T15. Variabile. Clase de memorare. Compilare condiționată. Argumente în linia de comandă.
43 min

SEMINARE

1
S1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor.
30 min
2
S1. Introducere în cursul de Programarea Calculatoarelor.
30 min
3
S2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
1 oră 9 min
4
S2. Noțiuni generale despre limbajul de programare C. Structura programului în limbajul C. Directivele preprocesorului.
1 oră 9 min
5
S3. Declararea datelor. Tipuri de date. Constante și variabile. Tipologia operatorilor în C.
46 min
6
S3. Declararea datelor. Tipuri de date. Constante și variabile. Tipologia operatorilor în C.
46 min
7
S4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile de atribuire; instrucțiuni condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
49 min
8
S4. Lucrul cu instrucțiunile în C: instrucțiunile de atribuire; instrucțiuni condiționale (ramificate), instrucțiunea de comutare.
49 min
9
S5. Aplicarea ciclurilor în C: ciclu cu un număr dat de repetări; ciclu precondiționat și ciclu post condiționat.
52 min
10
S6. Lucrul cu tablourile unidimensionale: tipologie și aplicabilitate.
36 min
11
S6. Lucrul cu tablourile unidimensionale: tipologie și aplicabilitate.
36 min
12
S7. Lucrul cu tablourile 2-D și tablouri patratice: tipologie și aplicabilitate
51 min
13
S7. Lucrul cu tablourile 2-D și tablouri patratice: tipologie și aplicabilitate
51 min
14
S8. Pointeri și tablouri în limbajul C.
37 min
15
S8. Pointeri și tablouri în limbajul C.
37 min
16
S9. Elaborarea programelor în limbajul C folosind funcțiile utilizatorului.
48 min
17
S9. Elaborarea programelor în limbajul C folosind funcțiile utilizatorului.
48 min
18
S10. Alocarea dinamică a memoriei pentru tablouri
42 min
19
S10. Alocarea dinamică a memoriei pentru tablouri
42 min
20
S11. Prelucrarea caracterelor și șirurilor de caractere.
41 min
21
S11. Prelucrarea caracterelor și șirurilor de caractere.
41 min
22
S12. Funcții pentru prelucrarea șirurilor de caractere
51 min
23
S12. Funcții pentru prelucrarea șirurilor de caractere
51 min
24
S13. Tipuri de date definite de utilizator
35 min
25
S13. Tipuri de date definite de utilizator
35 min
26
S14. Fișiere și operații cu fișiere
1 oră 12 min
27
S14. Fișiere și operații cu fișiere
1 oră 12 min
28
S15. Operații cu tabloul de structuri folosind funcții și pointeri
1 oră 3 min
29
S15. Operații cu tabloul de structuri folosind funcții și pointeri
1 oră 3 min