Programarea orientată pe obiecte este o metodă de programare în care programele sunt organizate ca şi colecţii de obiecte cooperante și oferă diverse mecanisme în implementarea programelor precum: abstractizare, incapsulare, ierarhizare, moștenire, polimorfism etc. Prin implementare lor  pentru a putea fi înțeleasă de cât mai mulți programatori. Astfel unitățile care alcătuiesc un program se apropie mai mult de modul nostru de a gândi decât modul de lucru al calculatorului.

Programarea orientată pe obiecte este o disciplină de specializare pentru toate programele de studii de la anul II din cadrul ciclului de licență, precum:

 • Tehnologii informaționale
 • Ingineria software
 • Robotică şi mecatronică
 • Securitatea informaţională
 • Management informaţional
 • Ingineria sistemelor biomedicale
 • Informatică aplicată
 • Automatică şi informatică
 • Calculatoare
 • Microelectronică şi nanotehnologii

Disciplina dată vine cu o contribuție importantă în pregătirea viitorilor specialiști în domeniile stipulate mai sus şi are ca scop formarea și dezvoltarea unor competențe profesionale, dar și familiarizează studenții cu:

Disciplina Programarea calculatoarelor familiarizează studenții cu:

 • noţiuni și concepte ale programării orientate pe obiecte, precum şi exemple de aplicarea a cestora;
 • modul de organizarea codului de program în stilul orientat pe obiecte;
 • tehnici de implementare a conceptelor programării orientate pe obiecte în limbaje de programare orientat pe obiecte.

Conținutul lecțiilor filmate reprezintă un suport didactic adițional pentru studenții de la specialitățile listate mai sus, dar și pentru alte persoane interesate de domeniile respective.

Contactați profesorul

(Visitat 1.188 ori, 1 visite astăzi)

PRELEGERI

1
T1. Paradigme de programare. Concepte de bază ale Programării orientată pe obiecte
1 oră 7 min
2
Test 1
5 întrebări
3
T2. Facilități ale limbajului de programare C++.
1 oră 11 min
4
Test 2
5 întrebări
5
T3. Definirea claselor. Funcții speciale
1 oră
6
T4. Unele particularități în utilizarea claselor și obiectelor. Funcții și clase friend
1 oră 2 min
7
T5. Supraîncărcarea operatorilor binari
1 oră 14 min
8
T6. Supraîncărcarea operatorilor unari. Conversii
39 min
9
T7. Moștenire. Derivarea simplă a claselor
1 oră 12 min
10
T8. Funcții virtuale și polimorfism
1 oră
11
T9. Moștenire. Derivarea multipla a claselor
55 min
12
T10. Ierarhii de clase
49 min
13
T11. Elemente de programarea generic
52 min
14
T12. Programarea generică: containere și iteratori
1 oră 9 min
15
T13. Programarea generică: algoritmi
50 min
16
T14. Tratarea Excepțiilor
46 min
17
T15. Exemple de implementare a conceptelor programării orientate pe obiecte.
53 min